Duurzame veestallen

Maatlat Duurzame Veestallen

Een Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)-stal is een veestal met een lagere milieubelasting, met maatregelen voor diergezondheid en dierenwelzijn en draagt daardoor bij aan verduurzaming van de veehouderij.
Een MDV-stal voldoet aan strenge duurzaamheidseisen op de thema’s:

  • Ammoniakemissie
  • Bedrijf & omgeving
  • Brandveiligheid
  • Diergezondheid
  • Dierenwelzijn
  • Energie
  • Fijn stof

Klik op onderstaande afbeelding voor de Energiemaatlat.

Criterium energiemaatlat

Criterium energiemaatlat

Bron:

Website Maatlat Duurzame veehouderij

Criteria en beoordelingsrichtlijnen website Maatlat Duurzame Veehouderij en Aquacultuur