Het belang van verlichting bij varkens

In de welzijnswetgeving voor varkens zijn enkele normen beschreven met betrekking tot verlichting van de stallen. Zo legt deze wetgeving een minimale lichtintensiteit van 40 lux gedurende tenminste 8 uren per dag op. Deze norm geldt als minimum norm in elk hok en kan dus niet worden gecompenseerd door sommige hokken sterker te verlichten.
Voor nieuwe stallen zijn er naast bovenstaande norm ook eisen gesteld om voldoende daglicht door te laten.

 

Bij varkens is in verhouding tot melkvee en pluimvee relatief weinig onderzoek gedaan naar de effecten van verlichting. Naast eventuele positieve effecten die de juiste verlichting op varkens zou kunnen hebben, is voldoende licht ook belangrijk voor goede werkomstandigheden en arbeidsprestaties. Zieke, kreupele, berige of andere dieren die extra aandacht behoeven worden door voldoende licht eerder opgemerkt.

 

Op het gebied van verlichting in varkensstallen zijn twee aspecten van belang: de lichtintensiteit (minimaal 40 lux) en de verhouding tussen licht en donker (tenminste 8 uren per dag). Uit onderzoek is gebleken dat varkens bang wanneer er te grote contrasten zijn tussen licht en donker. Het is daarom van belang om schaduwplekken en lichtvlekken waar mogelijk te voorkomen.

 

Varkens zijn van nature overdag actiever dan ’s nachts, maar door de foto periode (verhouding tussen licht en donker gedurende de dag) aan te passen, zullen de dieren hun ritme aanpassen aan de omstandigheden. Bij lichtperiodes tussen de 8 en 12 uren zijn er ’s morgens en in de namiddag voerpieken te zien.

 

Voor zeugen wordt vaak een lichtregime aangeraden van 16 uren licht en 8 uren donker. Echter is het voor de vruchtbaarheid van deze dieren bevorderlijker als deze verhouding andersom zou zijn, dus 8 uren licht en 16 uren donker. Daarom kan er bij de kraamzeugen en gelten enkele weken voor het insemineren het beste de wettelijke minima worden aangehouden.

 

Het verlengen van de lichtperiode in de kraamstal zorgt ervoor dat de biggen meer en vaker drinken. Hierdoor groeien de biggen beter en sterken de zwakke biggen beter aan waardoor er minder uitval is. Ditzelfde geldt door gespeende biggen en vleesvarkens. In het geval van voedersystemen die geen gelijktijdige voerbeurten toelaten is dit in extra belangrijk, omdat zo ook de biggen/ varkens die lager in de rangorde staan voldoende kans krijgen om voer op te nemen. Daarnaast is het raadzaam voor  de eerste drie dagen permanent licht te geven zodat ze de voer- en watervoorziening makkelijk kunnen vinden.

Om de verlichting voor varkens te realiseren bieden wij ammoniak bestendige armaturen met RVS clips en ophanging om roesten tegen te gaan.