Watersystemen voor veehouderijen

Naast verlichting leveren wij ook watersystemen voor de veehouderij. Wij hebben verschillende soorten waterbakken in ons assortiment, welke wij zelf hebben ontwikkeld.  Iedere waterbak wordt volledig in eigen beheer gemaakt, waardoor wij makkelijk de waterbak aan uw wensen kunnen aanpassen zonder dat u daarvoor de hoofdprijs hoeft te betalen.

Alle watersystemen worden compleet geleverd. Hierdoor hoeft alleen de plaatsing en het aansluiten nog worden gedaan.

 

Meer informatie over ons huidige assortiment of onze producten kunt u onze webshop bekijken. Voor extra informatie en/ of persoonlijk advies kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Ruim assortiment waterbakken

24 uur per dag 7 dagen per week inzicht in ons assortiment waterbakken.

Het belang van drinkwater

Om een optimale gezondheid en productie van uw veestapel te verkrijgen is de beschikbaarheid en kwaliteit van het drinkwater een zeer belangrijk aandachtspunt. Wanneer de koeien over onvoldoende en/of verminderde kwaliteit drinkwater beschikken, zal dit snel lijden tot een negatief effect op de productie (melkproductie en/of groei) en diergezondheid.

‘Water is een essentieel voedingsbestanddeel voor melkkoeien. Omdat het net in ieder biologisch proces nodig is, kunnen problemen in de hoeveelheid en de kwaliteit van water tot een domino-effect leiden. De kerngedachte hierbij is:”Als koeien niet drinken, dan geven ze geen melk. En ze geven meer melk als de waterkwaliteit goed is.” Sommige professoren uit de VS durven zelfs te stellen dat bij een derde van de melkveebedrijven die het een of ander productieprobleem heeft, de waterkwaliteit aan de basis ligt van het probleem.’ (Bron: Dr. Pieter. Passchyn, dierenarts rundvee bij Vanden Avenne-Ooigem nv)

 

Behoefte en beschikbaarheid van drinkwater

Water is een belangrijk bestandsdeel van melk, want melk bestaat voor maar liefst 87% uit water. Hiervan haalt de koe 60% tot 80% uit het drinkwater. Het is daarom voor de melkproductie niet alleen belangrijk dat het rantsoen klopt, maar ook dat de voorziening en kwaliteit van het drinkwater op orde is. Schoon drinkwater bevordert de opname van water en verhoogt daarmee de totale drogestofopname van de koe. Dit is weer bevordelijk voor een goede penswerking en darmwerking wat resulteert in een goede vertering en opname van voedingsstoffen.

Bezuinigen in de watervoorziening kan dus lijden tot het onbewust remmen van de productie en het negatief beïnvloeden van de diergezondheid op het bedrijf. Ook bij jongvee is het belangrijk dat zij voldoende drinkwater van een goede kwaliteit kunnen opnemen, omdat bij deze dieren geen optimale groei kan worden behaald bij een te lage opname van drinkwater. Bovendien zijn jonge dieren gevoeliger voor water van slechte kwaliteit en zal de opname, groei en diergezondheid hierdoor worden benadeeld. Er zijn onderzoeken gedaan waarbij koeien 96 uur lang slechts de helft van de behoefte aan drinkwater konden opnemen. Op de 4e dag was de productie ruim 25% gedaald.

Om 1 L melk te produceren heeft een koe 4,5 L water nodig. Droogstaande koeien hebben ongeveer 40 L water nodig per dag. Dit is uiteraard per dier verschillend en ook afhankelijk van onder andere de omgevingstemperatuur. In warmere perioden kan de behoefte 1,2 tot 2 keer groter zijn dan normaal.

De soort huisvesting is van invloed op het drinkgedrag van een koe. Een koe die is aangebonden drinkt gemiddeld 14 keer per dag, terwijl een koe die vrij rondloopt in de stal maar 6 keer per dag drinkt. Een koe drinkt 20 L per minuut. De meeste drinkbeurten duren minder dan een minuut. Het is dus, voornamelijk bij sneldrinkers, belangrijk dat het debiet (gem. hoeveelheid water per minuut) voldoende is.

Het debiet staat ook in verband met de kwaliteit van drinkwater. Bij een lager debiet vormt zich meer biofilm. Biofilm is een laagje micro organismen met een slijmlaag die zich vast hecht aan een oppervlakte en heeft een negatieve invloed op de kwaliteit en smakelijkheid van het drinkwater.

Watervoorziening toepassen in de stal

In het geval van een vrijloopstal is de bereikbaarheid van de watervoorzieningen erg belangrijk. Op plaatsen met een lage bezetting, zoals bijvoorbeeld bij de droge koeien of in een afkalfstal is een zelfdrinker wellicht meer geschikt. Het plaatsen van waterreservoirs is hier minder geschikt, omdat het water een relatief lange tijd in de bak blijft staan en hierdoor de kwaliteit van het water verminderd. In een zelfdrinker dient minimaal 7 cm water te staan, zodat de koe direct beschikking heeft over voldoende water.

Bij grotere groepen koeien, vanaf 20 dieren, kan er beter wel gekozen worden voor waterreservoirs. In een waterreservoir dient minimaal 20 cm water te staan. Vanuit het natuurlijke gedrag hebben koeien namelijk de voorkeur om uit een reservoir te drinken.

Er zijn verschillende vuistregels om het aantal waterbakken in de stal te bepalen.

  • Per 15-20 koeien dient er minimaal één waterbak beschikbaar te zijn
  • Advies is om nooit minder dan twee waterbakken te hebben per groep
  • Minimaal 10% van de lacterende koeien moeten tegelijkertijd kunnen drinken

Let bij het plaatsen op dat de drinkbakken niet worden geplaatst in hoeken of doodlopende gangen. Plaats bij voorkeur de waterbakken op plaatsen waar de koeien voldoende ruimte hebben om te staan drinken, zonder weggejaagd te worden door andere koeien. Indien mogelijk is het verstandig om waterbakken te plaatsen na de melkstal en vlak bij het voerhek.

De optimale hoogte voor drinkbakken is 60-90 cm. Verder is het belangrijk dat de waterbakken dagelijks worden gecontroleerd en wekelijks worden gereinigd.